• 052-5674352
  • פתוח א׳-ה׳ 8:00-14:00, 16:00-18:00, ו׳ 8:00-15:00, שבת 10:00-15:00

צמחי בית ומרפסת

אנטוריום

בגוניה קלאופטרה

אוזן הפיל (אלוקסיה)